Behandeling door een schildklierspecialist

De meest voorkomende soorten schildklierkanker groeien langzaam en worden ook meestal in een vroeg stadium ontdekt. Dat maakt schildklierkanker in de meeste gevallen dan ook heel goed behandelbaar, met uitstekende kansen op totale genezing. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal de endocrinoloog (schildklierspecialist) samen met de patiënt bepalen welke behandeling de voorkeur heeft; hierbij spelen onder andere het type schildklierkanker, het tumorstadium en de eventuele aanwezigheid van uitzaaiingen een belangrijke rol. In de meeste gevallen is een schildklieroperatie nodig, en bij een goed gedifferentieerd schildkliercarcinoom vervolgens ook ablatie met radioactief jodium