Schildklier Organisatie Nederland

Schildklier Organisatie Nederland (SON) zet zich in voor de belangen van alle schildklierpatiënten in Nederland.

SON organiseert niet alleen lotgenotencontact voor schildklierpatiënten maar geeft ook voorlichting en telefonisch advies, organiseert informatiebijeenkomsten, bevordert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van schildklieraandoeningen en zet zich in voor de belangen van alle schildklierpatiënten in Nederland.

De activiteiten zijn met name gericht op verbetering van de zorg en het welzijn van de patiënten.

SON is in 2014 ontstaan uit vier patiëntenorganisaties en daarmee de regionale en landelijke ervaringsexpert ”Rondom” de Schildklier.

SON ondersteunt de patiënt en zijn omgeving met betrekking tot:

SON wordt in haar informatievoorziening bijgestaan door de Medisch wetenschappelijke Advies Raad (MAR), die bestaat uit diverse specialisten zoals internisten, endocrinologen en oogartsen die veel weten over de verschillende schildklieraandoeningen.

De stichting is onder meer lid van binnenlandse en buitenlandse koepelorganisaties en heeft contact met andere schildklierorganisaties.

Voor patiënten met schildklierkanker is er binnen SON een werkgroep schildklierkanker. De werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van lotgenotencontact, informatiebijeenkomsten en realiseert kennisontwikkeling over schildklierkanker en behandeling. Tevens onderhoudt zij contacten met expertisegroepen, gespecialiseerde ziekenhuizen en artsen en collega-organisaties nationaal en internationaal.

De werkgroep is bereikbaar onder info@schildklier.nl of kanker@schildklier.nl.

Voor meer informatie kijk op: www.schildklier.nl