Privacybeleid

Laatste wijziging: 28/10/2016

Inleiding

Dit Privacybeleid is ontwikkeld om u te informeren over de manier waarop Genzyme Europe B.V. (“Sanofi Genzyme”, “wij” of “ons”), onderdeel van de Sanofi groep, omgaat met persoonlijke gegevens die via deze website (de “Site”) worden verzameld.

Met “persoonlijke gegevens” bedoelen wij gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader omschreven in de Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’).

Lees dit gehele Privacybeleid alvorens de Site te gebruiken of persoonlijke gegevens te versturen. Uw gebruik van de Site is onderhevig aan dit Privacybeleid en de voorwaarden van de Site.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of aanpassen. Controleer dit Privacybeleid daarom regelmatig op aanpassingen. De datum waarop dit Privacybeleid voor het laatst is gewijzigd, staat bovenaan vermeld.

Verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens door Sanofi Genzyme

Door de optie “Contact met ons opnemen” op de Site te gebruiken of contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie Sectie 4), stemt u ermee in om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). Wij zullen deze   persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken om contact met u op te nemen en de door u opgevraagde informatie te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Cookies

De Site gebruikt 'cookies' om de functionaliteit van de Site te optimaliseren en uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees ons Cookiebeleid (zie footer).

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. Om van dit recht gebruik te maken, of wanneer u vragen, opmerkingen of bezorgdheden over dit Privacybeleid heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.