Follow-up

  • De onderzoeken voor de nazorg vinden in de eerste vijf jaar na de afsluiting van de primaire operatie en ablatie ongeveer elke zes tot twaalf maanden plaats. Na vijf jaar volgen de controle-onderzoeken in de regel jaarlijks - met name als er geen symptomen, nog andere tekenen voor het opnieuw optreden van de ziekte zijn. De onderzoeken bestaan uit een onderzoek met ultrageluid van de hals (hals-sonografie), een meting van de spiegel van thyreoglobuline (Tg-spiegel) in het bloed (inclusief meting van thyreoglobuline-antilichamen) en een bepaling van de parameter van de schildklierfunctie (TSH, fT3, fT4) en deze worden door een internist (endocrinoloog) uitgevoerd. De combinatie van thyreoglobuline-spiegel en echografie is bij de meeste patiënten zo betrouwbaar dat beeldvormende processen met een expositie van straling in het verdere verloop van de nazorg alleen nog bij een meetbare thyreoglobuline-spiegel aanbevolen worden. Een andere voorwaarde voor een dergelijk, nazorgconcept is een onopvallende jodium-131 scintigrafie van het gehele lichaam, waarbij het succes van de ablatie afsluitend gedocumenteerd is.


  • De prognose bij gedifferentieerde schildklierkanker is wat betreft de overlevingskansen vrij goed. Ondanks dat mag met name bij papillair schildkliercarcinoom de frequentie van recidieven in de lymfeknopen van de hals en op de plek van de vroegere schildklier niet onderschat worden. Bij ver gevorderde tumoren is de kans op terugkeer ongeveer 30%. Op grond van de langzame groei van de niet zeer agressieve tumoren, kunnen dergelijke recidieven ook tientallen jaren na de eerste diagnose optreden. Daarom is bij schildklierkanker langdurige  nazorg bijzonder belangrijk.


    Positieve aspecten voor diegenen die opnieuw getroffen worden:

    ·         Als de inschatting of er een recidief is nog niet eenduidig kan worden beantwoord, is er geen tijdsdruk. Daarom kan een procescontrole na enige maanden uitgevoerd worden.

    ·         Indien een recidief in het bereik van de hals vastgesteld is, staan met een operatie, de radioactief jodiumbehandeling en de externe stralingsbehandeling vele behandelingsmogelijkheden ter beschikking, die genezing waarschijnlijk maken.